6.2. Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane?

GEO OŠ B.6.6. Učenik objašnjava složene utjecaje na obilježja klime, uspoređuje klimatske dijagrame te čita kartu klasifikacija klima.
GEO OŠ C.6.3. Učenik objašnjava međuovisnost klime, tla i živoga svijeta te utjecaj čovjeka na promjenu bioraznolikosti na primjerima iz zavičaja i Hrvatske.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
ikt A.3.1. Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
uku B.3.2. 2. Praćenje: Uz povremeni poticaj i samostalno učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

red. br.
(tjedan)
podtemeplan
11. / 12.
(6.)
Zemljina revolucija ili ophodnja
13. / 14.
(7.)
Godišnja doba, toplinski pojasevi
15. / 16.
(8.)
Klimatski čimbenici
17. / 18.
(9.)
Klimatski dijagram, klimatski razredi na Zemlji
19. / 20.
(10.)
Tipovi klima u Hrvatskoj
21. / 22.
(11.)
Međuovisnost klime, tla i živoga svijeta
23. / 24.
(12.)
Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane? –
ponavljanje i provjera