6.2. Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane?

GEO OŠ B.6.6. Učenik objašnjava složene utjecaje na obilježja klime, uspoređuje klimatske dijagrame te čita kartu klasifikacija klima.
GEO OŠ C.6.3. Učenik objašnjava međuovisnost klime, tla i živoga svijeta te utjecaj čovjeka na promjenu bioraznolikosti na primjerima iz zavičaja i Hrvatske.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
ikt A.3.1. Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
uku B.3.2. 2. Praćenje: Uz povremeni poticaj i samostalno učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

red. br.
(tjedan)
podtemeplan
15. / 16.
(8.)
Klimatski čimbenici6.a: 26.10.22.
6.a: 28.10.22.
6.c: 4.11.22.
6.d: 28.10.22.
17. / 18.
(9.)
Klimatski dijagram, klimatski razredi na Zemlji6.a: 2.11., 7.11., 9.11.
6.b: 4.11., 8.11., 11.11.
6.c: 11.11.22.
6.d: 4.11., 7.11., 11.11.
19. / 20.
(10.)
Tipovi klima u Hrvatskoj6.a: 14.11., 16.11.22.
6.b: 15.11., 22.11.22.
6.c: 25.11.22.
6.d: 14.11., 21.11.22.
21. / 22.
(11.)
Međuovisnost klime, tla i živoga svijeta 6.a: 21.11., 23.11.22.
6.b: 25.11., 29.11.22.
6.c: 2.12.22.
6.d: 25.11., 28.11.
23. / 24.
(12.)
Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane? –
ponavljanje i provjera
6.a: 28.11., 30.11.22.
6.b: 2.12., 6.12.22.
6.c: 9.12.22.
6.d: 2.12., 5.12.22.