Mora i obale Europe

Bodovi: 2 + 1

Rad u aplikaciji Nearpod, pogledaj radni materijal.

Otoci, poluotoci i mora Europe – vježba na karti
Mora i obale Europe – kviz


Geobilježnica

Mora i obale Europe

– 1/3 površine Europe su otoci i poluotoci – najrazvedenije obale

– samo 15 država su kontinentalne

– maritimnost – utjecaj mora na klimu, život i gospodarstvo prostora – najmaritimniji kontinent

– obale oblikovane nakon ledenog doba

– tri europska morska pročelja (sjeverno, zapadno i južno)