6.2. Zašto je važno pratiti vremensku prognozu?

Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka, vrste padalina

– opisuje da se zrak zagrijava od podloge te s tim povezuje pad temperature u troposferi s porastom nadmorske visine
– opisuje da se topli zrak (zagrijan od podloge) uzdiže, a hladan spušta
– povezuje tlak zraka s nastankom vjetra i stabilnošću vremena, opisuje ciklonu i anticiklonu
– opisuje planetarne vjetrove i njihova obilježja
– razlikuje vrste padalina i opisuje njihov nastanak

Rad u aplikaciji Nearpod.

Vrednovanje učeničkog rada u aplikaciji ClassDojo.


Bilješke za učenike