6.1. Zašto je važno pratiti vremensku prognozu?

Vrijeme i klima, temperatura zraka, tlak zraka

– opisuje atmosferu te položaj i važnost troposfere
– opisuje vrijeme subjektivno i objektivno
– objašnjava najvažnije klimatske elemente*
– obrazlaže važnost prikupljanja podataka o vremenu i važnost vremenske prognoze
– opisuje da se zrak zagrijava od podloge te s tim povezuje pad temperature u troposferi s porastom nadmorske visine
– opisuje da se topli zrak (zagrijan od podloge) uzdiže, a hladan spušta
– povezuje tlak zraka s nastankom vjetra i stabilnošću vremena, opisuje ciklonu i anticiklonu

Bodovi: 2 + 1

Pogledaj video zapis ovdje.
Koje je zanimanje gospodina Zorana Vakule? Čime se on bavi?


Rad u aplikaciji Nearpod.

Vrednovanje učeničkog rada.


Geobilježnica:

Vrijeme i klima, temperatura zraka, tlak zraka

 • atmosfera – Zemljin zračni omotač (78% dušik, 21% kisik) 
 • troposfera – najniži sloj atmosfere, važan sloj za život 
 • vrijeme – trenutno stanje u atmosferi nad nekim mjestom 
 • klima – prosječno stanje u atmosferi nad nekim mjestom 
 • temperatura zraka
  • Sunčevo zagrijavanje površine Zemlje
  • ovisi o dobu dana, nadmorskoj visini, podlozi 
  • mjeri se termometrom (°C – stupnjevi Celzijusa) 
 • tlak zraka
  • pritisak atmosfere na Zemljinu površinu 
  • mjeri se barometrom (hPa – hektopaskali) 
  • vjetar – strujanje zraka iz prostora visokog tlaka u prostor niskog tlaka zraka 
 • ciklona – područje niskog tlaka, nestabilno vrijeme 
 • anticiklona – područje visokog tlaka, stabilno vrijeme