6.2. Zašto je važno pratiti vremensku prognozu?

Vrijeme i klima, temperatura zraka, tlak zraka

– opisuje atmosferu te položaj i važnost troposfere
– opisuje vrijeme subjektivno i objektivno
– objašnjava najvažnije klimatske elemente*
– obrazlaže važnost prikupljanja podataka o vremenu i važnost vremenske prognoze
– opisuje da se zrak zagrijava od podloge te s tim povezuje pad temperature u troposferi s porastom nadmorske visine
– opisuje da se topli zrak (zagrijan od podloge) uzdiže, a hladan spušta
– povezuje tlak zraka s nastankom vjetra i stabilnošću vremena, opisuje ciklonu i anticiklonu

Pogledaj video zapis ovdje.
Koje je zanimanje gospodina Zorana Vakule? Čime se on bavi?


Rad u aplikaciji Nearpod.

Vrednovanje učeničkog rada u aplikaciji ClassDojo.


Bilješke za učenike