Orijentacija u prostoru

Geobilježnica

primjena topografskih karata:  vojska, planinari, znanstvenici, građevinari i kartografi

Portal DGU

koraci primjene:

 • orijentacija topografske karte
 • odrediti stajalište, čitati sadržaje na karti
 • odrediti azimut : vodoravni kut između sjevera i smjera objekta kojemu određujemo položaj ili smjera u kojem se krećemo (video)
  • obrnuti azimut za određivanje stajališta
 • izmjeriti udaljenost
  • mjerilo
  • krivinomjer: naprava za mjerenje zakrivljenih crta na topografskim kartama

Strane svijeta – vježba

Azimut – vježba

Navigacija pomoću GNSS-a.


Pomoću TK 1: 25 000  odredi azimut i izmjeri udaljenosti za svaku etapu zamišljenog puta:

 1. Bjelovar (paviljon) – N. Plavnice
 2. N. Plavnice/ Hrgovljani – Spomen područje Barutana
 3. Barutana – Predavac
 4. Predavac – Kakinac