Preoblikovanje reljefa

Gledanje video isječaka i opisivanje procesa.

Dolinski reljef
Kakav je oblik korita rijeka na višim prostorima? Objasni postanak.
Što je kanjon? Kako je nastao?
Kako se oblikuje dolina rijeke u nižim prostorima?
Pogledaj video.

Ledenjački reljef
Kakvog je oblika ledenjačka dolina? Kako je nastala ledenjačka dolina?
Pogledaj video.
Pogledaj animaciju.
Objasni što su morena, fjeld i fjord?
Pogledaj video.

Obalni reljef
Opiši kako mlat valova utječe na stijene.
Kako nastaje zaljev, a kako klif?
Pogledaj video.

Djelovanje vjetra
Kako su nastali lesni (praporni) nanosi?
Pogledaj slike.


Krški reljef
Kako nastaje krški reljef?
Nabroji i opiši površinske i podzemne krške oblike.
Pogledaj slike.

Odgovori na pitanja ovdje.

 

GeoBilježnica