Topografske karte

Uvod

Što su geografske karte?
Kako se dijele?


Glavni dio sata

Rad u Nearpod-u.

Pogledaj prezentaciju ovdje.

Demonstracija topografskih karta.


Geobilježnica

Topografske karte


topografska karta – detaljan prikaz svih značajnih prirodnih i društvenih sadržaja manjeg dijela Zemljine površine

Podjela topografskih karata:

topometrijske karte, do 1 : 10 000

topografske detaljne, 1 : 10 000 – 1 : 100 000 (1 : 25 000, 1: 50 000, 1 : 100 000)

topografske pregledne, 1 : 100 000 – 1 : 500 000 (1 : 250 000)

geografske pregledne (korografske), 1 : 500 000 i sitnije

– reljef, tlo, vode, biljni pokrov, naselja, prometnice prikazani su kartografskim znakovima

– sastoji se od matematičkih (koordinatna mreža, mjerilo, okvir karte, kartografska projkcija, ekvidistanca) i geografskih elemenata (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice…)

– reljef se prikazuje bojama, izohipsama, izobatama, kotama i tehnikom sjenčanja

– suvremene metode izrade karata su snimke zemljišta iz zrakoplova ili satelita 

– listove topografskih karta u Hrvatskoj izrađuje Državna geodetska uprava