Italija – regionalna obilježja

Koje talijansko jelo voliš?

Italija se dijeli na tri geografske regije:

  • Sjeverna Italija
  • Srednja Italija
  • Južna Italija

Podjelu regija pogledaj na tematskoj karti u udžbeniku 113. na stranici udžbenika i na interaktivnoj karti (Sjeverna Italija zelene oznake, Srednja Italija žute oznake, Južna Italija crvene oznake).

Tvoj zadatak je “prošetati” Italijom pomoću udžbenika (str. 113. – 115. i interaktivne karte te odgovoriti na pitanja u radnom materijalu.
Interaktivna karta sadrži oznake (oblačiće i zvjezdice) sa Street View prikazima mjesta i tekstom. Kada klikneš na link za Street View, trebat ćeš ponovo kliknuti na ponuđeni link (The page you were on is trying to send you to). Kartu možeš slobodno pomicati i približavati.

Radni materijali:


GeoBilježnica