Veličina, geografski smještaj i položaj Europe

Uvod

Pogledaj i poslušaj video isječak.
Kako se zove glazbeni broj? Kako si se osjećala/osjećao tijekom slušanja?

Glavni dio sata

Zaključni dio sata

GeoBilježnica