Turizam Primorske Hrvatske

Što ćeš naučiti:
Ključni pojmovi: Jadranska turistička regija, prirodne i kulturne pretpostavke razvoja.
Obrazovna postignuća: opisati osnovne prirodne idruštvene pretpostavke razvoja turizma; imenovati i na geografskoj karti i pokazati turističke regije Primorske Hrvatske; obrazložiti važnost turizma u gospodarstvu Hrvatske i globalizacijskim procesima; obrazložiti komplementarnost turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti Hrvatske; izdvojiti pozitivne i negativne posljedice turizma.

Proučiti lekciju u tjednu od 16. do 20. 3. 2020.

Koja je glavna gospodarska djelatnost Primorske Hrvatske?
Obrazloži odgovor.

Prouči prezentaciju.

Riješi problemske zadatke u radnom materijalu.

U Razrednom Padletu dodaj turističko mjesto koje si posjetio / posjetila te ga opiši ili dodaj sliku u objavi. (Napiši i svoje ime.)

Pregled i analiza riješenih zadataka.


GeoBilježnica