Kako žive stanovnici Srednje Europe

Zagrijavanje

Prisjeti se velikih prirodnih regija i rijeka Srednje Europe pomoću kviza na karti.


Priprema za putovanje

U ovoj lekciji istražit ćete tri prirodno-geografske regije Srednje Europe: Alpe, Pribaltičku i Panonsku nizinu. Zadatak će vam biti promatrati obilježja reljefa te načina života i gospodarstva u tim regijama te usporedba s Hrvatskom.

Prvi korak zadatka biti će podjela razreda na timove po tri člana tako da svakome članu pripadne po jedna regija za istraživanje.

Tijekom istraživanja svaki član će prikupljati podatke i fotografije te ih spremiti u zajedničku prezentaciju. Podatke ćeš prikupljati promatranjem prostora pomoću Street View prikaza, a fotografije slikati snimanjem sadržaja zaslona (Print Screen).

Poveznice na obrasce prezentacija nalaze se na WebED-uPadletu za 7.d (samo za učenike II. OŠ Bjelovar).
Ovdje pogledaj primjer obrasca prezentacije.

Na kraju istraživanja zajednički napišite zaključak i pripremite prezentaciju.

Ovdje pogledaj rubriku za ocjenjivanje rada.


Krenimo na put!

Svaki član tima odabire regiju u koju putuje:


Pokaži što znaš

U zaključnom dijelu prezentacije usporedite regije, istaknite sličnosti i razlike. Za gospodarske razlike jedan od čimbenika je i povijesni razvoj države, osobito u 20. stoljeću pa o tome pronađite na poveznicama članaka enciklopedije:

Pripremljenu prezentaciju pokažite razredu.

Ovdje pogledaj rubriku za ocjenjivanje rada.

Otvori obrazac za OCJENJIVANJE


Veliki odmor

Igra Kahoot o Srednjoj Europi.