Razlike u razvijenosti / Gradovi i gradski način života

Rad u Nearpodu.


Geobilježnica:

Razlike u razvijenosti

-pokazatelji gospodarske razvijenosti: bruto nacionalni dohodak, bruto domaći proizvod, bruto domaći proizvod po stanovniku i bruto nacionalni dohodak po stanovniku
-litoralizacija – pod utjecajem industrijalizacije i prometne revolucije sve veće značenje dobivale su obale i naselja na obalama
-zapad Europe – raspolažu sirovnama i energentima, industrijalizacija, nastanak industrijskih regija, prometno povezivanje, poboljšan životni standard, tercijarizacija – jezgra Europe
-istok i jugoistok Europe – periferija Europe

Gradovi i gradski način života

-Udio gradskoga u ukupnome stanovništvu nazivamo stupanj urbanizacije, a proces razvoja gradova i širenje gradskog načina života jest urbanizacija.
-stupanj urbanizacije Europe: 75%
-Pod utjecajem industrijalizacije naglo su se smanjili broj i udio zaposlenih u primarnom sektoru (deagrarizacija) i stanovništvo je napuštalo sela i preseljavalo se u gradove (deruralizacija).
-U poslijeindustrijskoj fazi razvoja gradova nastaju velika urbanizirana područja u kojima se izdvajaju središnji grad i urbanizirana okolica s manjim, satelitskim gradovima.
-Dobro planiranje korištenja raspoloživim prostorom i upravljanje prostorom sve su veći izazov u europskim gradovima, ali i u gradovima izvan Europe.
-Gradove čiji se utjecaj osjeća u široj međunarodnoj zajednici nazivamo globalni gradovi (London, Pariz, Berlin, Beč, Bruxelles…).