Ruska Federacija – prirodnogeografska obilježja

Uvod

Pogledaj video zapis.

Glavni dio sata

Rad na interaktivnoj karti.

Odgovori na pitanja:

  1. Koje su prednosti, a koji nedostaci geografskog položaja Ruske Federacije?
  2. Opiši reljefna obilježja Ruske Federacije.
  3. Koja prirodna bogatstva ima Ruska Federacija?
  4. Koji klimatski faktori utječu na obilježja klime Ruske Federacije?
  5. Objasni pojmove:
    • merzlota
    • lesostepa

Pogledaj kako izgledaju ceste u Sibiru u proljeće.

Zaključni dio sata

Pregled radova i upis bodova.

Sažetak