Geografija u 8. razredu

Uvod

Pogledaj video zapis.


Glavni dio sata

Dogovor o radu u Učionici budućnosti

Kriteriji ocjenjivanja, vrednovanja i praćenja

Upoznavanje s nastavnim planom

Potreban pribor za rad i aplikacije

  • Udžbenik
  • Bilježnica
  • Atlas / karta Hrvatske

Završni dio sata

Ponavljanje znanja 7. razreda kroz kviz igru