Granice, geografski smještaj i položaj; Europske regije

Europske Regije

  • opisuje i uspoređuje geografske posebnosti europskih regija
  • navodi države prema pripadnosti europskim regijama uz pomoć geografske karte

Rad u aplikaciji Nearpod.

Geobilježnica

Europske regije

ZAPADNA EUROPA – najgušće naseljena regija, početci industrijalizacije i urbanizacije
– visoka razvijenost → imigracija
– počeci integriranja Europe

SJEVERNA EUROPA – najrjeđe naseljena regija, usmjerenost na more
– velike razlike u razvijenosti

SREDNJA EUROPA – središnji prometni položaj
– dodir oceanskih i kontinentskih utjecaja
– razlike u razvijenosti

JUŽNA EUROPA – usmjerenost na Sredozemno more, antičke civilizacije
– suvremena industrija i tercijarni sektor

JUGOISTOČNA EUROPA – veza Europe i Jugozapadne Azije
– politička nestabilnost

ISTOČNA EUROPA – najveća i najslabije razvijena regija