Pojam Europe

Uvod

Što je kontinent? Vrijedi li ta definicija za sve kontinente?


Glavni dio sata


Završni dio sata

GeoBilježnica