Geografija u 7. razredu

Uvod

Igra poznavanja zastava Europe


Glavni dio sata

 • Dogovor o radu (u Učionici budućnosti)
 • Kriteriji ocjenjivanja, vrednovanja i praćenja
 • Upoznavanje s nastavnim planom
 • Potreban pribor za rad
  • Udžbenik
  • Bilježnica
  • Atlas

Završni dio sata

 • Ponavljanje znanja 6. razreda kroz kviz igru Bleded Play