Države Sjeverne Europe

Zadatak:
1. geografski položaj države (karta)
2. geografske posebnosti države
3. gospodarstvo – izvozni proizvodi
4. gradovi
5. zanimljivosti

Rad u aplikaciji Padlet:

Rad u paru ili manjoj grupi

Završni dio sata

  • primjena naučenog
  • formativno vrednovati: pregledati radove i bilježiti bodove

Ponovimo:


GeoBilježnica