Norveška, Švedska i Finska

Uvod

  • poticanje znatiželje
  • najava cilja nastavnog sata

Što je Nokia? Pogledaj video zapis.

Glavni dio sata

  • naučiti pojmove: ledenjački reljef, ugrofinski jezici
  • razviti vještine: čitanje teksta i grafičkih priloga, digitalna pismenost, pridržavanje pravila rada

Samostalni ili rad u paru.

Prouči radni materijal.

Odgovori na pitanja nakon čitanja radnog materijala.

Završni dio sata

  • primjena naučenog
  • formativno vrednovati: pregledati radove i bilježiti bodove u Edmodo

Ponovimo:

GeoBilježnica