Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo (p)

Uvod

 • poticanje znatiželje i najava

Pogledaj video zapis.
Koje stereotipe imaju Britanci i Francuzi jedni o drugima?
Što im je zajedničko?

Glavni dio sata

 • ponoviti osnovna geografska obilježja Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva i usporediti ih

Radni mateijal za 7.a razred

Usporedba Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva za 7.b

Radni materijali za 7.c razred

Radni materijal za 7.d razred

Rad u paru/grupi.
Usporedite:

 • članstvo u EU,
 • mora na koja izlaze,
 • kolonijalna osvajanja,
 • reljef,
 • klima,
 • gospodarska razvijenost,
 • izvozni proizvodi,
 • problemi gradova.

Završni dio sata

 • formalno vrednovati
 • primjena naučenog

Analiza radova, bilježenje bodova.

Vježbe na karti: