Francuska – regionalna obilježja

Uvod

Pogledaj video zapis.
Odaberi 5 mjesta ili znamenitosti koje bi posjetila / posjetio u Francuskoj. Napiši ih ovdje.

Obrada i ponavljenje

Verzija 1.
Odgovori na pitanja uz udžbenik, str. 61. – 65.
Rad u paru.
Analiza poslanih radova.

Verzija 2.
Ili, izradi umnu mapu o gradovima Francuske.
Možeš koristiti ovu aplikaciju, spremi kao sliku.

Vježba na karti.

GeoBilježnica