Geografija 8

V. Nizinska Hrvatska

odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
uku A.3.1. 1.Upravljanje informacijama Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

29. tjedan,
8.57./58. Industrija, energetika i promet Nizinske Hrvatske – obrada

30. tjedan,
8.59. Poljoprivreda Nizinske Hrvatske – obrada
8.60. Gospodarstvo Nizinske Hrvatske – ponavljanje

Svibanj

31. tjedan,
8.61./62. Prirodna baština Nizinske Hrvatske – obrada

32. tjedan,
8.63./ 64.  Kulturno-povijesna baština Nizinske Hrvatske – obrada i ponavljanje

33. tjedan
8.65. Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske – obrada
8.66. Naselja Nizinske Hrvatske – obrada i ponavljanje

34. tjedan
8.67.  Nizinska Hrvatska – ponavljanje
8.68. Nizinska Hrvatska – provjera