Geografija 8

IV. Gorska Hrvatska

odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
uku A.3.1. 1.Upravljanje informacijama Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

26. tjedan,
8.51. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada
8.52. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada i ponavljanje

27. tjedan,
8.53./54. Gospodarstvo i naselja Gorske Hrvatske – obrada

Travanj

28. tjedan,
8.55./56. Gorska Hrvatska – ponavljanje i provjera