Geografija 8

III. Primorska Hrvatska

odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
ikt D.3.2. Učenik rješava složenije probleme služeći se digitalnom tehnologijom.
uku A.3.4. 4. Kritičko mišljenje: Učenik kritički promišlja i vrednuje ideje uz podršku učitelja.

21. tjedan,
8.39. Jadransko more – obrada
8.40. Jadransko more – ponavljanje

22. tjedan,
8.41. Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli – obrada
8.42. Industrija, energetika i pomorstvo – obrada i ponavljanje

Ožujak

23. tjedan,
8.44. Prirodna baština Primorske Hrvatske – obrada
8.45. Kulturno-povijesna baština Primorske Hrvatske – obrada i ponavljanje

24. tjedan,
8.47. Turizam Primorske Hrvatske – obrada
8.48. Naselja Primorske Hrvatske – obrada

25. tjedan,
8.49. Primorska Hrvatska – ponavljanje
8.50. Primorska Hrvatska – provjera