Geografija 8

Siječanj

II.b. Društveno-geografska obilježja Hrvatske

osr C.3.2. Prepoznaje važnost odgovornosti pojedinca u društvu.
ikt D.3.2. Učenik rješava složenije probleme služeći se digitalnom tehnologijom.
uku D.3.2. 2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

17. tjedan,
8.31. Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva (Stanovništvo – broj i razmještaj) – obrada
8.32. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorske županije – obrada

18. tjedan,
8.33. Strukture hrvatskog stanovništva – obrada
8.34. Bogatstvo i različitost hrvatskog stnavništva (Nacionalna, vjerska struktura, gospodarska struktura) – obrada, GOO

Veljača

19. tjedan,
8.35. Prirodno kretanje stanovništva – obrada
8.36. Prostorno kretanje stanovništva – obrada

20. tjedan,
8.37. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva – ponavljanje
8.38. Društveno-geografska obilježja Hrvatske – provjera