Geografija 8

II.a. Prirodno-geografska obilježja Hrvatske

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
osr B.3.4. Suradnički uči i radi u timu.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

12. tjedan,
8.21./22. Nizinski, ravnjački i brdski reljef Hrvatske – obrada i ponavljanje

Prosinac

13. tjedan,
8.23./24. Sredogorja, gore i planine, obalni i podmorski reljef – obrada i ponavljanje

14. tjedan,
8.25.  Klimatski faktori i elementi koji utječu na klimu Hrvatske – obrada
8.26.  Tipovi klime, tla i biljni svijet u Hrvatskoj – obrada

15. tjedan,
8.27. Rijeke Hrvatske – obrada
8.28. Jezera i močvare Hrvatske – obrada

15. tjedan,
8.29./30.  Prirodno-geografska obilježja Hrvatske – provjera

16. tjedan,
8.31./32. Usustavljanje znanja i vještina I. polugodišta