Geografija 8

II. Opća obilježja Hrvatske

uku A.3.2. 2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema: Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
ikt C.3.2. Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
goo B.3.3. Analizira ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj.

7. tjedan, 18. – 22. 10. 2021.
8.13. Hrvatska u Europskoj uniji i međunarodnim integracijama – obrada, GOO
8.14. Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja – obrada i ponavljanje

8. tjedan, 25. – 29. 10. 2021.
8.15. Geoprometni položaj Hrvatske – obrada
8.16. Veličina, granice i oblik teritorija – obrada

Studeni

9. tjedan,
8.17. Geoprometni položaj, veličina, granice i oblik teritorija – ponavljanje (2 boda)
8.18. Regionalizacija Hrvatske (Geografska raznolikost Hrvatske) – obrada i ponavljanje

10./11. tjedan,
8.19./20. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera