Geografija 8

I. Geografske karte i orijentacija

ikt D.3.2. Učenik rješava složenije probleme služeći se digitalnom tehnologijom.
uku C.3.2. 2. Slika o sebi kao učeniku: Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.
osr A.3.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.

3. tjedan, 20. – 24. 9. 2021.
8.05. Geografska širina i dužina, smještaj Hrvatske  – obrada
8.06. Uporaba GPS prijemnika. Geografski smještaj – vježba i ponavljanje

4. tjedan, 27.9. – 1.10. 2021.
8.07. Topografske karte – obrada
8.08. Primjena topografskih karata – obrada i ponavljanje

Listopad

5. tjedan, 4. – 8.10. 2021.
8.09. GIS i karte na internetu – obrada
8.10. Geografske karte i orijentacija – ponavljanje

6. tjedan, 11.-15. 10. 2021.
8.11./12. Geografske karte i orijentacija – provjera