Geografija 8

Loomen za 8. razred (GEO8)


Školska godina 2020./21.

Rujan

1. tjedan
8.01. Geografija u 8. razredu – uvodni sat
8.02. Ponavljanje znanja 7. razreda (1) – ponavljanje

2. tjedan
8.03. Ponavljanje znanja 7. razreda (2) – ponavljanje
8.04. Ponavljanje znanja 7. razreda (3) – ponavljanje

I. Geografske karte i orijentacija

ikt D.3.2. Učenik rješava složenije probleme služeći se digitalnom tehnologijom.
uku C.3.2. 2. Slika o sebi kao učeniku: Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.
osr A.3.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.

3. tjedan
8.05. Geografska širina i dužina, smještaj Hrvatske  – obrada
8.06. Uporaba GPS prijemnika. Geografski smještaj – vježba i ponavljanje

4. tjedan
8.07. Topografske karte – obrada
8.08. Primjena topografskih karata – obrada i ponavljanje

Listopad

5. tjedan
8.09. GIS i karte na internetu – obrada
8.10. Geografske karte i orijentacija – ponavljanje

6. tjedan
8.11./12. Geografske karte i orijentacija – provjera

II. Opća obilježja Hrvatske

uku A.3.2. 2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema: Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
ikt C.3.2. Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
goo B.3.3. Analizira ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj.

7. tjedan
8.13. Hrvatska u Europskoj uniji i međunarodnim integracijama – obrada, GOO
8.14. Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja – obrada i ponavljanje

8. tjedan
8.15. Geoprometni položaj Hrvatske – obrada
8.16. Veličina, granice i oblik teritorija – obrada

Studeni

9. tjedan
8.17. Geoprometni položaj, veličina, granice i oblik teritorija – ponavljanje
8.18. Regionalizacija Hrvatske (Geografska raznolikost Hrvatske) – obrada i ponavljanje

10. tjedan
8.19./20. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera

II.a. Prirodno-geografska obilježja Hrvatske

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
osr B.3.4. Suradnički uči i radi u timu.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

11. tjedan
8.21./22. Nizinski, ravnjački i brdski reljef Hrvatske – obrada i ponavljanje

12. tjedan
8.23./24. Sredogorja, gore i planine, obalni i podmorski reljef – obrada i ponavljanje

Prosinac

13. tjedan
8.25.  Klimatski faktori i elementi koji utječu na klimu Hrvatske – obrada
8.26.  Tipovi klime, tla i biljni svijet u Hrvatskoj – obrada

14. tjedan
8.27. Rijeke Hrvatske – obrada
8.28. Jezera i močvare Hrvatske – obrada

15. tjedan
8.29./30.  Prirodno-geografska obilježja Hrvatske – provjera

16. tjedan
8.31./32. Usustavljanje znanja i vještina I. polugodišta

Siječanj

II.b. Društveno-geografska obilježja Hrvatske

osr C.3.2. Prepoznaje važnost odgovornosti pojedinca u društvu.
ikt D.3.2. Učenik rješava složenije probleme služeći se digitalnom tehnologijom.
uku D.3.2. 2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

8.31. Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva (Stanovništvo – broj i razmještaj) – obrada
8.32. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorske županije – obrada

8.33. Strukture hrvatskog stanovništva – obrada
8.34. Bogatstvo i različitost hrvatskog stnavništva (Nacionalna, vjerska struktura, gospodarska struktura) – obrada, GOO

Veljača

8.35. Prirodno kretanje stanovništva – obrada
8.36. Prostorno kretanje stanovništva – obrada

8.37. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva – ponavljanje
8.38. Društveno-geografska obilježja Hrvatske – provjera

III. Primorska Hrvatska

odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
ikt D.3.2. Učenik rješava složenije probleme služeći se digitalnom tehnologijom.
uku A.3.4. 4. Kritičko mišljenje: Učenik kritički promišlja i vrednuje ideje uz podršku učitelja.

8.39. Jadransko more – obrada
8.40. Jadransko more – ponavljanje

8.41. Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli – obrada
8.42. Industrija, energetika i pomorstvo – obrada i ponavljanje

Ožujak

8.44. Prirodna baština Primorske Hrvatske – obrada
8.45. Kulturno-povijesna baština Primorske Hrvatske – obrada i ponavljanje

8.47. Turizam Primorske Hrvatske – obrada
8.48. Naselja Primorske Hrvatske – obrada

8.49. Primorska Hrvatska – ponavljanje
8.50. Primorska Hrvatska – provjera

IV. Gorska Hrvatska

odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
uku A.3.1. 1.Upravljanje informacijama Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

8.51. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada
8.52. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada i ponavljanje

Travanj

8.53./54. Gospodarstvo i naselja Gorske Hrvatske – obrada

8.55./56. Gorska Hrvatska – ponavljanje i provjera

V. Nizinska Hrvatska

odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
uku A.3.1. 1.Upravljanje informacijama Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

8.57. Industrija i industrijska područja Nizinske Hrvatske – obrada
8.58. Industrija, energetika i promet Nizinske Hrvatske – ponavljanje

Svibanj

8.59. Poljoprivreda Nizinske Hrvatske – obrada
8.60. Gospodarstvo Nizinske Hrvatske – ponavljanje

8.61. Prirodna baština Nizinske Hrvatske – obrada
8.62. Kulturno-povijesna baština Nizinske Hrvatske – obrada i ponavljanje

8.63. Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske – obrada
8.64. Naselja Nizinske Hrvatske – obrada i ponavljanje

8.65.  Nizinska Hrvatska – ponavljanje
8.66. Nizinska Hrvatska – provjera

Lipanj

8.67. Zavičaj – obrada
8.68. Zavičaj – obrada i ponavljanje

8.69. Znanja i vještina 8. razreda – usustavljanje
8.70. Znanja i vještine 8. razreda – zaključivanje ocjena