Europske integracije i organizacije / Europska unija i njezina uloga u svijetu

Bodovi: 3 + 2

Rad uz udžbenik, str. 79. – 83.

Riješi zadatke ovdje.


Rad uz udžbenik i Nearpod.

Igre po izboru o Europskoj uniji.


Geobilježnica

Europske integracije i organizacije

-Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA)
-Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Pariz
-Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
-Vijeće Europe -cilj je povezanost država članica razvojem demokracije, zaštitom ljudskih prava, rješavanjem društvenih problema i stvaranjem europskoga kulturnog identiteta
-Sjevernoatlantski savez (NATO)
-Schengentski prostor – slobodno kretanje ljudi

Europska unija i njena uloga u svijetu

  • Organizacija ima 27 država članica
  • sjedište joj je u Bruxellesu, a zajednička valuta više od polovice članica je euro
  • Europska zajednica za ugljen i čelik + Europska ekonomska zajednica + Europska zajednica za atomsku energiju = EU
  • država mora zadovoljiti određene kriterije da bi ušla u EU
  • glavna politička tijela:   Europsko vijeće, Europska komisija, Europski parlament, Europski sud, Vijeće ministara