Europska unija

Lekciju obraditi od 29. 5. do 1. 6. 2020.

Pogledaj videolekciju Škole za život ili pročitaj tekst u udžbeniku str. 153. – 155.

Igre po izboru o Europskoj uniji.


GeoBilježnica

Europska unija

  • Organizacija ima 27 država članica
  • sjedište joj je u Bruxellesu, a zajednička valuta više od polovice članica je euro
  • Europska zajednica za ugljen i čelik + Europska ekonomska zajednica + Europska zajednica za atomsku energiju = EU
  • država mora zadovoljiti određene kriterije da bi ušla u EU
  • glavna politička tijela:   Europsko vijeće, Europska komisija, Europski parlament, Europski sud, Vijeće ministara