Bosna i Hercegovina

Uvod

Pogledaj promotivni video o Bosni i Hercegovini.
Koje turističke mogućnosti imaju Bosna i Hercegovina?

Glavni dio sata

Pogledaj i prouči prezentaciju.

Pročitaj tekst udžbenika i prouči kartu, odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja


Bosna i Hercegovina

– tri ustavotvorna naroda: Bošnjaci, Srbi, Hrvati

– federativna republika: Federacija BiH, Republika Srpska, distrikt Brčko

– reljef: nizinski u peripanonskoj Bosni, niski krš u JZ Hercegovini, najveći prostor na Dinaridima, 

– klime: umjereno topla vlažna, sredozemna, vlažna snježno-šumska

– rat uništio gospodarstvo i stanovništvo se raselilo

– gradovi: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla