Geografija 7 – stari program

Prosinac

II. Države Zapadne Europe

ikt C.3.3. Učenik samostalno ili uz manju pomoć učitelja procjenjuje i odabire potrebne među pronađenim informacijama.
osr A.2.3. Razvija osobne potencijale.
uku B.3.4. 4. Samovrednovanje/ samoprocjena: Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

13. tjedan, 30.11. – 4.12. 2020.
7.25. Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja – obrada
7.26. Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja – obrada
Ujedinjeno Kraljevstvo – ponavljanje

14. tjedan, 7.12. – 11.12. 2020.
7.27. Francuska – geografska obilježja – obrada
7.28. Francuska – regionalna obilježja – obrada i ponavljanje
Francuska i UK – ponavljanje

15. tjedan, 14.12. – 18.12. 2020.
7.29. Beneluks i Republika Irska – obrada

16. tjedan, 21.12. – 23.12. 2020.
7.30. Usustavljanje znanja I. polugodišta – ponavljanje