Geografija 7 – stari program

I. Opća obilježja Europe

uku A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
ikt C.3.2. Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
osr A.1.4. Razvija radne navike.
odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.

3. tjedan, 21.9. – 25.9. 2020.
7.05. Pojam Europe – obrada
7.06. Veličina, geografski smještaj i položaj Europe – obrada

4. tjedan, 28.9. – 2.10. 2020.
7.07. Pojam, veličina, geografski smještaj i položaj Europe – ponavljanje
7.08. Vrste stijena i postanak reljefa – obrada

Listopad

5. tjedan, 5.10. – 9.10. 2020.
7.09. Preoblikovanje reljefa – obrada
7.10. Reljef Europe – ponavljanje

6. tjedan, 12.10. – 16.10. 2020.
7.11. Razvedenost europskih obala – obrada
7.12. Obilježja i značenje voda na kopnu – obrada

7. tjedan, 19.10. – 23.10. 2020.
7.13. Mora i obale Europe, značenje voda na kopnu – ponavljanje
7.14. Opća obilježja Europe, 1. dio – provjera znanja

8. tjedan, 26.10. – 30.10. 2020.
7.15. Klimatski faktori i elementi – obrada
7.16. Klimatska i vegetacijska područja – obrada

Studeni

9. tjedan, 4.11. – 6.11. 2020.
7.17. Klima i vegetacija Europe – ponavljanje
7.18. Naseljavanje i etnički sastav – obrada

10. tjedan, 9.11. – 13.11. 2020.
7.19. Suvremena obilježja stanovništva – obrada
7.20. Stanovništvo Europe – ponavljanje

11. tjedan, 16.11. – 20.11. 2020.
7.21./22. Gospodarstvo Europe  – obrada i ponavljanje, GOO

12. tjedan, 23.11. – 27.11. 2020.
7.23./24. Opća obilježja Europe, 2. dio – ponavljanje i provjera