Geografija 7 – stari program

Lipanj

VIII. Suvremena Europa

goo A.3.1. Promišlja o razvoju ljudskih prava.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
osr C.3.2. Prepoznaje važnost odgovornosti pojedinca u društvu.
ikt D.3.1. Učenik se izražava kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova te primjenjuje različite načine poticanja kreativnosti. 

7.67. Europska unija – obrada
 Hrvatska i procesi ujedinjavanja Europe – obrada, GOO
7.68. Promet u Europi – obrada i ponavljanje

7.69.  Nesklad u regionalnom razvoju Europe – obrada
7.70. Zaključivanje ocjena znanja i vještine 7. razreda