Geografija 7

Loomen za 7. razred (GEO7)


Školska godina 2020./21.

Rujan

1. tjedan
7.01. Geografija u 7. razredu – uvodni sat
7.02. Ponavljanje znanja 6. razreda (1) – ponavljanje

2. tjedan
7.03. Ponavljanje znanja 6. razreda (2) – ponavljanje
7.04. Ponavljanje znanja 6. razreda (3) – ponavljanje

I. Opća obilježja Europe

uku A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
ikt C.3.2. Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
osr A.1.4. Razvija radne navike.
odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.

3. tjedan
7.05. Pojam Europe – obrada
7.06. Veličina, geografski smještaj i položaj Europe – obrada

4. tjedan
7.07. Pojam, veličina, geografski smještaj i položaj Europe – ponavljanje
7.08. Vrste stijena i postanak reljefa – obrada

Listopad

5. tjedan
7.09. Preoblikovanje reljefa – obrada
7.10. Reljef Europe – ponavljanje

6. tjedan
7.11. Razvedenost europskih obala – obrada
7.12. Obilježja i značenje voda na kopnu – obrada

7. tjedan
7.13. Mora i obale Europe, značenje voda na kopnu – ponavljanje
7.14. Opća obilježja Europe, 1. dio – provjera znanja

8. tjedan
7.15. Klimatski faktori i elementi – obrada
7.16. Klimatska i vegetacijska područja – obrada

Studeni

9. tjedan
7.17. Klima i vegetacija Europe – ponavljanje
7.18. Naseljavanje i etnički sastav – obrada

10. tjedan
7.19. Suvremena obilježja stanovništva – obrada
7.20. Stanovništvo Europe – ponavljanje

11. tjedan
7.21./22. Gospodarstvo Europe  – obrada i ponavljanje, GOO

12. tjedan
7.23./24. Opća obilježja Europe, 2. dio – ponavljanje i provjera

Prosinac

II. Države Zapadne Europe

ikt C.3.3. Učenik samostalno ili uz manju pomoć učitelja procjenjuje i odabire potrebne među pronađenim informacijama.
osr A.2.3. Razvija osobne potencijale.
uku B.3.4. 4. Samovrednovanje/ samoprocjena: Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

13. tjedan
7.25. Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja – obrada
7.26. Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja – obrada
Ujedinjeno Kraljevstvo – ponavljanje

14. tjedan
7.27. Francuska – geografska obilježja – obrada
7.28. Francuska – regionalna obilježja – obrada i ponavljanje
Francuska i UK – ponavljanje

15. tjedan
7.29. Beneluks i Republika Irska – obrada
7.30. Usustavljanje znanja I. polugodišta – ponavljanje

Siječanj

III. Države Sjeverne Europe

goo B.3.1. Promiče pravila demokratske zajednice.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

16. tjedan
7.31.  Norveška, Švedska i Finska – obrada
7.32. Skandinavske države – ponavljanje

7.33. Danska i Island – obrada
7.34. Baltičke države – obrada

7.35. Države Sjeverne Europe – ponavljanje
7.36. Države Zapadne i Sjeverne Europe – provjera i analiza

Veljača

IV. Države Srednje Europe

ikt D.3.1. Učenik se izražava kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova te primjenjuje različite načine poticanja kreativnosti.
uku A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
osr A.3.1. Razvija sliku o sebi.

7.37. Njemačka – geografska obilježja – obrada
7.38. Njemačka – regionalna obilježja – obrada

7.39. Njemačka – ponavljanje
7.40. Švicarska i Lihtenštajn – obrada

7.41. Austrija i Slovenija – obrada
7.42. Alpske države – ponavljanje

Ožujak

7.43. Poljska, Češka  – obrada
7.44. Slovačka, Mađarska – obrada

7.45. Kako žive stanovnici Srednje Europe – ponavljanje
7.46. Ostale države Srednje Europe – ponavljanje

V. Države Južne Europe

odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
ikt A.3.4. Učenik analizira utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.
uku A.3.1. 1. Upravljanje informacijama: Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

7.47. Europsko Sredozemlje – obrada
7.48. Italija – geografska obilježja – obrada

7.49. Italija – regionalna obilježja – obrada
7.50. Europsko Sredozemlje. Italija – ponavljanje

7.51. Pirenejske države – obrada
7.52. Grčka, Malta, Albanija – obrada

Travanj

7.53. Ostale države Južne Europe – ponavljanje
7.54. Države Srednje i Južne Europe – provjera

VI. Države Jugoistočne Europe

uku A.3.2. 2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema: Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
odr C.3.4. Procjenjuje važnost pravednosti u društvu.

7.55. Jugoistočna Europa – obrada
7.56. Crnomorske države (Rumunjska i Bugarska) – obrada

7.57. Jugoistočna Europa, Rumunjska i Bugarska – ponavljanje
7.58. Bosna i Hercegovina, Crna Gora – obrada

Svibanj

7.59. Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo – obrada
7.60. Države Jugoistočne Europe – ponavljanje

VII. Države Istočne Europe

uku A.3.4. 4. Kritičko mišljenje: Učenik kritički promišlja i vrednuje ideje uz podršku učitelja.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
goo A.3.3. Promiče ljudska prava.
ikt C.3.4. Učenik uz učiteljevu pomoć ili samostalno odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

7.61. Ruska Federacija – prirodnogeografska obilježja – obrada
7.62. Ruska Federacija – stanovništvo i gospodarstvo – obrada

7.63. Ruska Federacija – ponavljanje
7.64. Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija – obrada

7.65./66. Jugoistočna i Istočna Europa – ponavljanje i provjera

Lipanj

VIII. Suvremena Europa

goo A.3.1. Promišlja o razvoju ljudskih prava.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
osr C.3.2. Prepoznaje važnost odgovornosti pojedinca u društvu.
ikt D.3.1. Učenik se izražava kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova te primjenjuje različite načine poticanja kreativnosti. 

7.67. Europska unija – obrada
 Hrvatska i procesi ujedinjavanja Europe – obrada, GOO
7.68. Promet u Europi – obrada i ponavljanje

7.69.  Nesklad u regionalnom razvoju Europe – obrada
7.70. Zaključivanje ocjena znanja i vještine 7. razreda