Naselja Primorske Hrvatske

Što ćeš naučiti:
Ključni pojmovi: makroregija, naselja.
Obrazovna postignuća: obrazložiti dugu urbanu tradiciju Primorske Hrvatske i utjecaj prirodne osnove na funkcije grada; pokazati na geografskoj karti riječku i splitsku makroregiju i njihova najvažnija gradska središta; opisati utjecaj turizma na promjenu funkcija i izgleda seoskih naselja.

Lekciju proučiti od 19. do 23. 3. 2020.

Uvod

Spoji parove suvremenih i antičkih imena hrvatskih gradova.

Glavni dio sata

Pogledaj i prouči prezentaciju uz udžbenik na stranicama 152., 166. – 168.

Riješi zadatke:


Prepiši bilješke

Naselja Primorske Hrvatske

Selo

  • prilagođenost terenu – grupirana
  • depopulacija i suvremena preobrazba (turizam)

Grad

  • duga urbana tradicija – tradicionalna arhitektura,
  • gospodarska i upravna središta – litoralizacija, aglomeriacija

Makroregije

  • splitska (regionalna središta: Zadar, Šibenik, Dubrovnik)
  • riječka (regionalno središte: Pula)