Italija – geografska obilježja

Što ćeš naučiti:
Ključni pojmovi: središnji položaj, turizam.
Obrazovna postignuća: opisati i pokazati na geografskoj karti položaj i smještaj Italije u Sredozemlju; obrazložiti utjecaj prirodne i kulturne baštine na razvoj turizma; opisati uzroke nejednakog gospodarskoga razvoja; pokazati na geografskoj karti i imenovati važnije gradove i izdvojiti njihove posebnosti; obrazložiti ulogu i značenja Vatikana u međunarodnim odnosima.

Uvod

Poslušaj glazbeni video. O čemu govori?

Obrada i ponavljanje

Prouči radni materijal u Nearpodu uz udžbenik i atlas.

Vježbaj na karti Italije.


Geobilježnica

Italija – geografska obilježja

  • središnji položaj i gospodarski najrazvijenija država Sredozemlja
  • unutar teritorija Italije su male državice San Marino i Vatikan
  • prirodno-geografske cjeline:
  1. Alpe – ledenjačka jezera i doline
  2. Padska nizina – najplodniji prostor Italije (rijeka Po)
  3. Apenini – mlado ulančano gorje
  4. otoci Sicilija i Sardinija – vulkanizam