Italija – geografska obilježja

Što ćeš naučiti:
Ključni pojmovi: središnji položaj, turizam.
Obrazovna postignuća: opisati i pokazati na geografskoj karti položaj i smještaj Italije u Sredozemlju; obrazložiti utjecaj prirodne i kulturne baštine na razvoj turizma; opisati uzroke nejednakog gospodarskoga razvoja; pokazati na geografskoj karti i imenovati važnije gradove i izdvojiti njihove posebnosti; obrazložiti ulogu i značenja Vatikana u međunarodnim odnosima.

2. lekcija
Lekciju prouči od 19. do 23. 3. 2020.

Uvod

Poslušaj glazbeni video. O čemu govori?

Obrada i ponavljanje

Prouči radni materijal u Nearpodu uz udžbenik i atlas.
U Nearpodu napiši svoje ime, prezime i razred (za učenike II. OŠ Bjelovar).

Vježbaj na karti Italije.


GeoBilježnica