Poljoprivreda, ribarstvo, proizvodnja soli

Ključni pojmovi: poljoprivreda, ribarstvo, solane.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti solane te navesti njihovu važnost; izdvojiti specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i nabrojiti tipične poljoprivredne kulture; odrediti što je marikultura te razlikovati prednosti od nedostataka; nabrojiti i pokazati na karti RH područja pogodna za marikulturu.

Udžbenik: str. 115., 123. – 126. (izdvojiti tekst za Primorsku Hrvatsku)

Tijek nastavnog sata

Pogledaj radni materijal i kartu.

Odgovori na pitanja.


Kratki kviz znanja o poljoprivredi.

Osmosmjerka o ribarstvu.

Pogodi pojmove iz poljoprivrede.

Pronađi poljoprivredna područja na karti.