Švicarska i Lihtenštajn

Što ćeš naučiti

  • na karti imenovati i pokazati Švicarsku i Lihtenštajn
  • opisati utjecaj reljefa na klimu i biljni svijet
  • objasniti utjecaj reljefa na gospodarstvo
  • navesti primjere utjecaja prirodne osnove i baštine na turizam
  • navesti obilježja gospodarskog razvoja i političku neutralnost Švicarske
  • razvijati sposobnost samostalnog rada i u manjoj grupi ili paru
  • uočiti bitno u tekstu udžbenika
  • razvijati digitalne vještine radom na tabletu
  • cijeniti kulturnu baštinu stanovnika Švicarske i Lihtenštajna

 

Stranice udžbenika: 91. – 94.

Tijek nastavnog sata

Uvod

Karta Alpskih država

Video isječak o Švicarskoj (autor: Svijet Geografije)

Obrada

Rad po skupinama / parovima.
Riješite zadatke.

Ponavljanje

Analiza rada i izlaganje učenika.