Njemačka (p)

Što ćeš naučiti

  • razvijati usmeno izražavanje i prezentiranje
  • razvijati digitalne vještine na tabletu
  • ponoviti osnovne činjenice o Njemačkoj kroz igru
  • pokazati na karti Njemačke veće gradove

Tijek nastavnog sata

Prezentiranje učeničkog skupnoga rada.

Igra Zondle – Njemačka.

Vježba na karti – PurposeGames (autor: kazo)