Njemačka – regionalna obilježja

Što ćeš naučiti

  • opisati geografske posebnosti njemačkih regija
  • imenovati i pokazati na karti veće gradove regija
  • razvijati suradnju u grupnome radu
  • razvijati digitalne vještine radom na tabletu, znati pronaći bitne i vjerodostojne činjenice na internetu

Tijek nastavnog sata

Regije Njemačke:

  1. Sjeverna Njemačka
  2. Srednja Njemačka (s Porajnjem)
  3. Južna Njemačka

Karta regija Njemačke


VERZIJA 1

Samostalan rad. Popuni tablicu uz pomoć udžbenika, str. 106.


VERZIJA 2

Samostalan rad ili u paru. Izradi umnu mapu o regijama Njemačke prema ovom predlošku.


VERZIJA 3

Rad u skupinama po tri člana. Svaki član izrađuje dio o jednoj od regija.

Za svaku od regija opišite:

1. Prostiranje – gdje se nalazi
2. Gospodarske djelatnosti i prirodna bogatstva
3. Gradove

 – opisati značenje i posebnost gradova
– umetnuti fotografiju i potpisati je

Rad na zajedničkoj prezentaciji.


Geobilježnica