Njemačka – geografska obilježja

Što ćeš naučiti

 • pokazati na karti i obrazložiti važnost prometnog položaja Njemačke
 • obrazložiti značajke suvremenog gospodarstva Njemačke
 • izdvojiti razloge velikog udjela stranih radnika
 • razvijati kartografske vještine
 • razvijati digitalne vještine
 • razvijati sposobnost usmenog i pisanog izražavanja

Tijek nastavnog sata

Pogledaj radni materijal.

Geobilježnica

Njemačka – geografska obilježja

 • nalazi se između Alpa na jugu, Sjevernog i Baltičkog mora na sjeveru
 • reljefne cjeline: Sjevernonjemačka nizina, Sredogorje, Alpe i Švapsko-bavarska visoravan
 • umjereno topla vlažna klima + kontinentalnost
 • četvrta gospodarska sila na svijetu i prva u Europi
 • najmnogoljudnija država Europe i država useljavanja
 • ujedinjenje Njemačke 1990. nakon rušenja Berlinskog zida