Kina

Uvod

  • provjera predznanja iz Povijesti
  • poticanje znatiželje i najava

Koje smo izume baštinili od kineske civilizacije? (prvi slajd radnog materijala)

Glavni dio sata

  • naučiti temeljne pojmove: les
  • analiza grafičkih priloga
  • pažljivo pratiti nastavu, aktivno sudjelovati u radu

Pogledaj prezentaciju.

Završni dio sata

  • primjena naučenog

Igra Kahoot – Kina.

Geobilježnica

Kina

-Geografski položaj: na istoku Azije, izlazi na Žuto, Istočnokinesko i Južnokinesko more
-Regije: Uža i Vanjska Kina
-Stanovništvo: najmnogoljudnija zemlja svijeta (1,4 milijarde), Kinezi i ostali narodi
-Izvozni proizvodi: čaj, soja, svila, odjeća i obuća, kućanski aparati, elektronični uređaji..
-Gradovi: Peking, Shanghai, Hong Kong