Kalkulator mjerila karte

Napiši dužinu na karti izraženu u centimetrima:

Napiši mjerilo karte:

To je u prirodi m = km.