Google račun

NOVO!Nedavno je CARNET omogućio prijavu na Google usluge i aplikacije pomoću AAI@EduHr korisničkog imena (tj. pomoću e-mail adrese ime.prezime@skole.hr i lozinke).Prije korištenja Google usluga potrebno je odjaviti preglednik s druge Gmail adrese, a zatim aktivirati račun na poveznici https://aktivacija.skole.hr