6.36. Stanovništvo Afrike

Što ćeš naučiti

  • uočiti pomoću grafikona porast stanovništva Afrike
  • opisati gustoću naseljenosti i probleme neravnomjerne naseljenosti
  • opisati različitost rasa, vjera, jezika
  • učiti bitne činjenice pomoću teksta, slika, grafikona i tematskih karata
  • razvijati digitalne vještine, usmeno i pisano izražavanje

Tijek nastavnog sata

Pogledaj radni materijal.

 

Sažetak