6.35. Voda je najvažnija

Što ćeš naučiti

  • izdvojiti i najvažnije rijeke i usporediti njihovu važnost
  • navesti probleme obilja i nedostatka vode
  • obrazložiti važnost doline Nila i oaza za naseljenosti i gospodarstvo
  • procijeniti prednost i nedostatke izgradnje akumulacijskih brana
  • opisati proces širenja pustinja i posljedice
  • pokazati na karti najveće rijeke i jezera
  • suosjećati s životom stanovnika Afrike i usporediti sa svojim uvjetima života
  • razvijati digitalne vještine, usmeno i pisano izražavanje

Tijek nastavnog sata

Pogledaj radni materijal.

OneDrive za rad.

 

Sažetak