6.02. Ponovimo znanja 5. razreda

18/19

Uvod

Što nam je potrebno za nastavu Geografije?

  • Potreban pribor za rad i aplikacije

Glavni dio sata

Rad u aplikaciji Nearpod.com.

Pogledaj radni materijal.


 

Završni dio sata

Analiza riješenih zadataka.