7.31. Baltičke države

Uvod i glavni dio sata

ArcGIS Online karta

Pogledaj radni materijal.

Podijela učenika po grupama od tri člana. Usporedite države pomoću tablice. Zajednička obilježja podebljate (bold) ili zaokružite u tablici.

 

ESTONIJA

LATVIJA

LITVA

Geografske posebnosti

Gospodarstvo

Gradovi

 

Završni dio sata

Pregled učeničkih radova.