8.32. Prirodno i prostorno kretanje stan. RH (p)

🙂

Tijek nastavnog sata

Ponavljanje

Rješavanje zadataka u aplikaciji Samsung School, pogledaj radni materijal.

Rad u aplikaciji Nearpod. Učiteljica daje PIN.

Kviz Kahoot – Stanovništvo Hrvatske