6.29. Geografski smještaj i položaj Afrike

🙂

Tijek nastavnog sata

Uvod

Pogledaj glazbeni video.

Glavni dio sata

Rad u aplikaciji Samsung School, pogledaj radni materijal.

Ponavljanje

Sastavljanje pitanja i kviz igra Triventy Gdje je Afrika?

Sažetak